Sekretesspolicy

Senast uppdaterad 2022-04-04
Ikraftträdande 2022-04-04

Denna integritetspolicy beskriver policyerna för Örebro Tvättjätten, Maskingatan 11, Örebro 702 86, Sverige, e-post: orebrotvattjatten@gmail.com, telefon: 0708188884 om insamling, användning och utlämnande av din information som vi samlar in när du använder vår webbplats ( orebro -tvattjatten.se ). (tjänsten”). Genom att komma åt eller använda tjänsten samtycker du till insamling, användning och avslöjande av din information i enlighet med denna integritetspolicy. Om du inte samtycker till detsamma, vänligen gå inte in på eller använd tjänsten.

Vi kan ändra denna integritetspolicy när som helst utan föregående meddelande till dig och kommer att publicera den reviderade integritetspolicyn på tjänsten. Den reviderade policyn kommer att träda i kraft 180 dagar från det att den reviderade policyn publiceras i tjänsten och din fortsatta åtkomst eller användning av tjänsten efter denna tid kommer att utgöra ditt godkännande av den reviderade sekretesspolicyn. Vi rekommenderar därför att du med jämna mellanrum granskar denna sida.

INFORMATION VI SAMLAR IN:

Vi kommer att samla in och behandla följande personuppgifter om dig:

    1. namn
    2. E-post
    3. Mobil

HUR VI ANVÄNDER DIN INFORMATION:

Vi kommer att använda informationen som vi samlar in om dig för följande ändamål:

  1. Stöd
  2. Administration info
  3. Hantera kundorder

Om vi ​​vill använda din information för något annat ändamål kommer vi att be dig om samtycke och kommer att använda din information endast när vi har fått ditt samtycke och då endast för det eller de ändamål för vilket vi ger samtycke såvida vi inte är skyldiga att göra annat av lag.

BEVARANDE AV DIN INFORMATION:

Vi kommer att behålla din personliga information hos oss i 90 dagar till 2 år efter att användarkonton förblir inaktiva eller så länge vi behöver dem för att uppfylla de syften för vilka de samlades in enligt beskrivningen i denna sekretesspolicy. Vi kan behöva behålla viss information under längre perioder, såsom journalföring/rapportering i enlighet med tillämplig lag eller av andra legitima skäl, såsom upprätthållande av juridiska rättigheter, bedrägeriförebyggande, etc. Resterande anonym information och aggregerad information, som inte identifierar dig. (direkt eller indirekt), kan lagras på obestämd tid.

DINA RÄTTIGHETER:

Beroende på vilken lag som gäller kan du ha rätt att få tillgång till och rätta eller radera dina personuppgifter eller få en kopia av dina personuppgifter, begränsa eller invända mot den aktiva behandlingen av dina uppgifter, be oss dela (portera) dina personuppgifter information till en annan enhet, dra tillbaka ditt samtycke som du gett oss för att behandla dina uppgifter, en rätt att lämna in ett klagomål till en lagstadgad myndighet och sådana andra rättigheter som kan vara relevanta enligt tillämplig lag. För att utöva dessa rättigheter kan du skriva till oss på orebrotvattjatten@gmail.com. Vi kommer att svara på din begäran i enlighet med tillämplig lag.

Observera att om du inte tillåter oss att samla in eller behandla den erforderliga personliga informationen eller dra tillbaka samtycket att behandla densamma för de ändamål som krävs, kanske du inte kan komma åt eller använda de tjänster för vilka din information söktes.

COOKIES ETC.

För att lära dig mer om hur vi använder dessa och dina val i förhållande till dessa spårningstekniker, vänligen se vår Cookiepolicy.

SÄKERHET:

Säkerheten för din information är viktig för oss och vi kommer att använda rimliga säkerhetsåtgärder för att förhindra förlust, missbruk eller obehörig ändring av din information under vår kontroll. Men med tanke på de inneboende riskerna kan vi inte garantera absolut säkerhet och följaktligen kan vi inte garantera eller garantera säkerheten för all information du överför till oss och du gör det på egen risk.

TREDJEPARTSLÄNKAR OCH ANVÄNDNING AV DIN INFORMATION:

Vår tjänst kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte drivs av oss. Denna integritetspolicy behandlar inte tredje parts sekretesspolicy och andra metoder, inklusive tredje part som driver någon webbplats eller tjänst som kan vara tillgänglig via en länk på tjänsten. Vi rekommenderar starkt att du läser sekretesspolicyn för varje webbplats du besöker. Vi har ingen kontroll över och tar inget ansvar för innehållet, integritetspolicyn eller praxis på tredje parts webbplatser eller tjänster.

KLAGOMÅL/DATASKYDDSOMBUD:

Om du har några frågor eller funderingar kring behandlingen av dina uppgifter som finns hos oss kan du maila vår Klagomålshandläggare på Örebro Tvättjätten, Maskingatan 11, mejla: orebrotvattjatten@gmail.com. Vi kommer att lösa dina problem i enlighet med tillämplig lag.

Sekretesspolicy genererad med CookieYes .